Keyword Mapping

TitleTypeCore Image Kernel LanguageMetal Shading Language
Get destination coordinate
destCoord()
dest.coord()
Transform coordinate to sampler space
samplerTransform(src, p)
src.transform(p)
Get destination coordinate in sampler space
samplerCoord(src)
src.coord()
Sample from source image
sample(src, p)
src.sample(p)
Get extent of source image
samplerExtent(src)
src.extent()